Uudelleenohjaus uusittuun www-sivustoomme

Olet jostain syystä eksynyt vanhalle sivustollemme, jota ei enää päivitetä. Klikkaa itsesi uudelle hsvesi.fi -sivustolle tästä!


Poikkeuksina Liitoskohtalausunnon tilaaminen ja palautteen antaminen tapahtuvat vielä toistaiseksi vanhan sivuston lomakkeiden kautta.

Tilaa liitoskohtalausunto

 
LUOKITTELUTIEDOT 
 
Lausunnon käyttötarkoitus:
Rakennustyyppi:
Rakennuspaikan tyyppi:
 
TEKNISET LISÄTIEDOT 
 
Kiinteistökohtainen sammutusvesi - ei koske pientaloja*:
Rakennuspaikan pinta-ala (m2)*:
Kiinteistön rakennettu kokonaiskerrosala (m2):
Tontin pinta-alasta vettä läpäisemätöntä ala (m2) - ei koske pientaloja*:
Normaalista poikkeavaa jätevettä - ei koske asuintaloja*:
 
Lisätietoa:
 
RAKENNUSPAIKAN SIJAINTITIEDOT 
 
Sijainnin tarkenne:
Rakennuspaikan katuosoite*:
Kortteli ja tontti (kaava-alueella):
Kiinteistötunnus (haja-asutusalueella):
Rakentajien nimi/nimet:
Rakentajan/Rakentajien NYKYINEN postiosoite:
Rakentajan puhelinnumero*:
Rakentajan sähköpostiosoite:
 
LIITOSKOHTALAUSUNNON TOIMITUSTAPA 
 
Lausunto lähetetään:
Lausunnon toimitustapa:
 
SUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT (tarvittaessa) 
 
Sähköpostiosoite:
 
Postiosoite: